Mám záujem o nezáväznú konzultáciu zadarmo

Užitočné rady ako postupovať pri exekúcii

Trápia Vás dlhy a neviete ako ďalej? Naši špecialisti Vás krok za krokom prevedú procesom oddlženia od samého začiatku až k zdarnému koncu a životu bez dlhov!

Chránime Váš majetok a Vaše peniaze!

Aj Vy patríte medzi tých dlžníkov, ktorí sa o exekúcii dozvedeli až potom, ako Vám exekútor zablokoval bankový účet?

Zo dňa na deň ste nemali k dispozícii žiadne peniaze a blížil sa termín splatnosti mesačnej splátky za úver, hypotéku alebo platby spojené s užívaním bytu?

V takejto nepríjemnej a veľmi stresovej situácii by sa nechcel ocitnúť nikto z nás a práve preto Vám na tejto stránke ponúkneme užitočné rady ako predchádzať takýmto nepríjemnostiam. Poradíme Vám – ak už je voči Vám vedená exekúcia ako ju vyriešiť k spokojnosti všetkých zúčastnených strán.

Ako postupovať pri exekúcii:

  1. Návrh na zastavenie exekúcie
  2. Žiadosť dlžníka o splátky
  3. Návrh na odklad exekúcie

Dlžník môže zo zákonom ustanovených dôvodov podať do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie návrh na zastavenie exekúcie. Návrh na zastavenie exekúcie musí byť odôvodnený a musia v ňom byť uvedené všetky skutočnosti, ktoré dlžník môže ku dňu podania návrhu uplatniť.

Ak ste dostali exekúciu, nie ste odpísaný.

Od 1.3.2017 sa dlžník, môže oddlžiť formou konkurzu alebo splátkovým kalendárom podľa ustanovenia § 166 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podmienkou takéhoto oddlženia je, že voči Vám je vedené aspoň jedno exekučné konanie, ktoré je staršie ako jeden rok.


    Vyplňte náš jednoduchý formulár.

    Oddlženie krok za krokom

    Následne Vás kontaktuje náš špecialista, ktorý s Vami preberie situáciu, v ktorej ste sa ocitli a navrhne Vám možné riešenia.