Mám záujem o nezáväznú konzultáciu zadarmo

Osobný bankrot

V našej spoločnosti vám radi vysvetlíme celý proces osobného bankrotu. Zodpovieme všetky výhody a nevýhody, ktoré súvisia s osobným bankrotom.

Pomôžeme vám pripraviť všetky potrebné dokumenty, ktoré sú potrebné k žiadosti o osobný bankrot.

Chránime váš majetok a vaše peniaze!

Podmienky osobného bankrotu

Od 1.3.2017 sa dlžník môže oddlžiť formou konkurzu alebo splátkovým kalendárom podľa ustanovenia § 166 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podmienkou takéhoto oddlženia je, že voči vám je vedené aspoň jedno exekučné konanie, ktoré je staršie ako jeden rok.

 1. Máte exekúciu, ktorá je staršia ako jeden rok? Vlastníte nejaký majetok alebo, naopak, nevlastníte žiaden?
 2. Mať poctivý zámer, teda vaše konanie nesmie byť pokusom o obídenie zákonov
 3. Mať centrum hlavných záujmov (pobyt, rodinu, majetok, väzby atď.) na Slovensku

Ak ste odpovedali aspoň 2-krát “áno”, máme pre vás dobrú správu! Splnili ste základné podmienky na osobný bankrot.

Osobný bankrot predstavuje najjednoduchší spôsob, ako sa naraz zbaviť všetkých dlhov. Či už ste v minulosti podnikali alebo nie, podstatné je mať poctivý zámer a centrum hlavných záujmov na Slovensku. Podrobné podmienky a náležitosti osobného bankrotu vám radi vysvetlíme v rámci konzultácie.

Ako Vám pomôžeme?

 • Zbavíte sa dlhov raz a navždy (podľa zákonných procesov osobného bankrotu)
 • Exekútori a vymáhači dlhov sa vám už nebudú vyhrážať
 • Váš osobný majetok zostane zachovaný – vrátane spoločného vlastníctva manželov
 • Vďaka našej pomoci pri osobnom bankrote je proces bezpečný, transparentný, jasný a zrozumiteľný pre každého

Ako prebieha osobný bankrot krok za krokom.

 1. Napíšte nám cez kontaktný formulár a my sa s vami do jedného pracovného dňa skontaktujeme, aby sme si dohodli termín konzultácie osobného bankrotu.
 2. V rámci bezplatnej konzultácie s vami prediskutujeme vašu súčasnú situáciu a náš špecialista vám vypracuje riešenie na mieru
 3. Pomôžeme vám s vypracovaním žiadosti o vyhlásenie osobného bankrotu.
 4. Podanie návrhu na súd
 5. Rozhodnutie súdu o povolení osobného bankrotu.
 6. Ďalší priebeh osobného bankrotu – v prípade, že dlžník nemá majetok, konkurz sa skončí. V prípade splátkového kalendára dlžník platí podľa harmonogramu.
 7. Ukončenie oddlženia

Urobili ste prvý krok na ceste k novému životu bez dlhov a starostí, gratulujeme!

OD AKÝCH DLHOV SA NEDÁ ODDLŽIŤ?

 • Výživné na dieťa
 • Zabezpečená pohľadávka
 • Škoda na zdraví alebo úmyselným konaním
 • Pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi (nevyplatená mzda)
 • Peňažný trest dlžníka, uložený súdom v rámci trestného konania
 • Nepeňažné dlhy (napr. dlžník sa zaviazal zhotoviť dielo, ktoré však nedodal)
 • Pôžička poskytnutá Centrom právnej pomoci

 

Pomôžeme vám s vypracovaním žiadosti o vyhlásenie osobného bankrotu, ktorú následne odošlete do Centra právnej pomoci na spracovanie

 

Oddlženie krok za krokom

 1. Napíšte nám cez kontaktný formulár a my sa s vami do jedného pracovného dňa skontaktujeme, aby sme si dohodli termín konzultácie
 2. V rámci bezplatnej konzultácie s vami prediskutujeme vašu súčasnú situáciu a náš špecialista vám vypracuje riešenie na mieru
 3. Pomôžeme vám s vypracovaním žiadosti o vyhlásenie osobného bankrotu, ktorú následne odošlete do Centra právnej pomoci na spracovanie
 4. Urobili ste prvý krok na ceste k novému životu bez dlhov a starostí, gratulujeme!

Kto sme?

Poslaním spoločnosti DADAVIK s.r.o. Sociálny podnik je vytvoriť svet, v ktorom sa bude každý budiť bez strachu zo zajtrajška. K tomu priespievame tak, že ľuďom pomáhame sa oddlžovať, riešime s nimi osobný bankrot či zastavenie dražby.

 

Našou ďalšou víziou je postupné začleňovanie takýchto ľudí do spoločnosti. Začle§ovaním do spoločnosti rozumieme najmä zamestnávanie ľudí, ktorí sú v ohrozenej skupine, t.j. po škole, po materskej dovolenke, pred dôchodkom alebo TPP.

Osobný bankrot predstavuje riešenie vašich problémov s dlhmi. Ide o zákonom regulovaný proces, počas ktorého sa fyzická osoba (podnikateľ aj nepodnikateľ) môže zbaviť svojich dlhov a pohľadávok v rámci Slovenska a aj iných štátov EÚ. Tento zákonný proces prešiel v roku 2017 výraznou zmenou, vďaka čomu je dnes omnoho prijateľnejší a dostupnejší.

Naši špecialisti vás krok za krokom prevedú procesom osobného bankrotu od začiatku až k úspešnému koncu a novému životu bez dlhov. Garantujeme vám ústretový, zrozumiteľný a transparentný prístup.

 • Je voči vám vedená aspoň jedna exekúcia dlhšie ako 1 rok
 • Mať poctivý zámer, teda vaše konanie nesmie byť pokusom o obídenie zákonov
 • Mať centrum hlavných záujmov (pobyt, rodinu, majetok, väzby atď.) na Slovensku
 •  
 1. Podanie žiadosti o poskytnutie právnej pomoci vo veci osobného bankrotu na Centrum právnej pomoci
 2. Obdržanie rozhodnutia: konkurz alebo splátkový kalendár
 3. Podanie návrhu na súd
 4. Rozhodnutie súdu o povolení oddlženia
 5. Ďalší priebeh osobného bankrotu – v prípade, že dlžník nemá majetok, konkurz sa skončí. V prípade splátkového kalendára dlžník platí podľa harmonogramu.
 6. Ukončenie oddlženia
 7.