Mám záujem o nezáväznú konzultáciu zadarmo

Od akých dlhov sa nedá oddlžiť?

 • Výživné na dieťa
 • Zabezpečená pohľadávka
 • Škoda na zdraví alebo úmyselným konaním
 • Pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi (nevyplatená mzda)
 • Peňažný trest dlžníka, uložený súdom v rámci trestného konania
 • Nepeňažné dlhy (napr. dlžník sa zaviazal zhotoviť dielo, ktoré však nedodal)
 • Pôžička poskytnutá Centrom právnej pomoci  Začnite svoje dlhy riešiť čo najskôr

  Pomôžeme aj Vám! Vyplňte náš jednoduchý formulár. Následne Vás kontaktuje náš špecialista, ktorý s Vami preberie situáciu, v ktorej ste sa ocitli a navrhne Vám možné riešenia. Konzultácia je nezáväzná a zadarmo.